Членами Асоціації можуть бути органи місцевого самоврядування, які визнають Статут Асоціації, сплатили вступні та сплачують щорічні членські внески і беруть участь у виконанні мети та завдань Асоціації. Прийом у члени Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації на підставі рішення відповідного органу місцевого самоврядування, який бажає стати членом Асоціації.

Процедура вступу до Асоціації:

1. Прийняття рішення місцевою радою «Про вступ до Асоціації відкритих міст».

2. Підписання Угод про сплату вступного та щорічного членських внесків між Виконавчою дирекцією Асоціації та місцевою радою.

3. Подання на ім’я Президента Асоціації Заяви про членство в Асоціації з копією рішення про вступ та примірниками підписаної Угоди.

4. Прийняття рішення Правлінням Асоціації про прийом органу місцевого самоврядування до Асоціації.

Вступні та щорічні членські внески:

1. Для органів місцевого самоврядування, що прийняли рішення стати членами «Асоціації відкритих міст», встановити фіксований розмір вступного внеску:

  • для міст та об’єднаних територіальних громад з кількістю мешканців до 10 тис. у розмірі 5 000 гривень;
  • для міст та об’єднаних територіальних громад з кількістю мешканців від 10 тис. до 50 тис. у розмірі 10 000 гривень;
  • для міст та об’єднаних територіальних громад з кількістю мешканців від 50 тис. до 100 тис. у розмірі 20 000 гривень;
  • для міст та об’єднаних територіальних громад з кількістю мешканців понад 100 тис. у розмірі 30 000 гривень.

2. Для органів місцевого самоврядування, що прийняли рішення стати членами «Асоціації відкритих міст» і сплатили вступний внесок, встановити розмір щорічного членського внеску 0,30 грн. на кожного мешканця в рік. При цьому мінімальний розмір щорічного членського внеску становить не менше 5 000 гривень, а максимальний не більше 80 000 гривень.

3. Сума першого щорічного членського внеску коригується в залежності від порядкового номера кварталу в поточному році, впродовж якого орган місцевого самоврядування прийняв рішення про вступ до «Асоціації відкритих міст»:

І квартал – сума щорічного внеску;

ІІ квартал – ¾ (три четвертих) від суми щорічного внеску;

ІІІ квартал – ½ (одна друга) від суми щорічного внеску;

ІV квартал – ¼ (одна четверта) від суми щорічного внеску.

4. Вступний та щорічні членські внески перераховуються органами місцевого самоврядування на поточний рахунок «Асоціації відкритих міст» на підставі Угод, що укладаються між органом місцевого самоврядування та Асоціацією.

5. Суми для сплати вступного та щорічних членських внесків, відповідно до угоди з «Асоціацією відкритих міст» в обов’язковому порядку передбачаються у місцевому бюджеті на підставі частини другої статті 142 Конституції України, статті 10 Європейської Хартії місцевого самоврядування  та статті 15 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Переваги від членства в Асоціації:

1. Безкоштовний доступ до електронних платформ, програмних продуктів та рішень, які розробляються з ініціативи Асоціації, її міст-членів та партнерів:

• доступ до платформи «Відкрите місто» та всього її функціоналу (в майбутньому доступ до окремих функцій цієї платформи може стати платним)

• доступ до платформи «Єдина система місцевих петицій», пріоритетне усунення недоліків та консультації модератора платформи

• підключення до платформи «Громадський бюджет», пріоритетне усунення недоліків та консультації модератора платформи.

2. Безкоштовна участь у заходах які проводить Асоціація або її партнери:

• участь у навчальних заходах Школи е-урядування та е-демократії «E-City Academy» для представників міської ради (семінари, тренінги, вебінари)

• участь та популяризація свого міста через заходи, які організовують партнери Асоціації.

3. Пошук розробників необхідних для міста ІТ-рішень.

4. Консультації щодо використання програмних продуктів, які використовують інші міста.

5. Сприяння у пошуку джерел фінансування майбутніх проектів, які покращують взаємодію влади та громадян.

Підпишіться на розсилку новин