Фонд Східна Європа – партнер, що надає інституційну підтримку Асоціації відкритих міст; благодійна неприбуткова українська організація, що розпочала свою роботу у 2008 році.

Місія Фонду – сприяти соціальному та економічному розвитку України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство громади, влади та бізнесу.

Фонд ставить собі за мету забезпечити сталий розвиток громад України, тому наші програми гармонійно поєднують соціальні, економічні та екологічні ініціативи. Розробляючи свої програми та проекти, Фонд Східна Європа залучає до співпраці мережу партнерів. ФСЄ використовує досвід та кращі міжнародні стандарти якості на всіх етапах планування, реалізації та оцінки програм.

 

«Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) – швейцарсько-українська програма, яка фінансується Швейцарською Конфедерацією, та виконується Фондом Східна Європа та Innovabridge Foundation.

Ми займаємось створенням та розвитком інструментів е-демократії та е-послуг в Україні у партнерстві з Державним агентством з питань електронного врядування в Україні та профільними міністерствами.

Програма реалізується у 4 цільових областях: Дніпропетровській, Вінницькій, Волинській та Одеській з 2015 по 2019 рік.

Програма складається з 4 ключових компонентів: «Е-послуги», «Розбудова потенціалу», «Е-демократія», «Національна політика».

 

 

Коаліція з впровадження електронної демократії в Україні – спільна участь у підготовці Концепції розвитку електронної демократії в Україні.

Коаліція представлена провідними організаціями у сфері електронної демократії, кожен окремий представник якої предметно займається безпосереднім впровадженням електронної демократії, розуміє проблематику та переваги реалізованих кейсів.

Учасники Коаліції з розвитку електронної демократії в Україні: Всеукраїнська асоціація «Інформаційна безпека та інформаційні технології» • Громадська організація «Громадянське суспільство онлайн» • Громадська організація «Електронна демократія» • Громадська організація «Клуб економістів» • Громадська організація «Мій голос» • Громадська організація «Подільська агенція регіонального розвитку» • Громадська організація «Українське піратське співтовариство» • Громадська спілка «Центр розвитку інновацій» при Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» • Державне агентство з питань електронного урядування України • Інститут вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України • Клуб «Коло» • Місцева асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація відкритих міст» • Програма «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) • Центр політико-правових реформ • Центр політичних студій та аналітики «Ейдос» • Transparency International Україна.

 

Національна академія державного управління при Президентові України – головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Місія Національної академії полягає у: формуванні сучасної управлінської еліти України; розвитку професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; науковому супроводі державно-управлінських реформ.

Центр Розвитку Інновацій був створений у 2013 в рамках розпочатої спільної діяльності з НаУКМА. Наразі Центр Розвитку Інновацій розвинувся у чотирьох напрямках (Лабораторіях), які реалізують Місію НаУКМА. Діяльність ЦРІ поєднує професіоналізм із соціальною відповідальністю та спрямована на користь інноваційного розвитку Києва, України та Світу. З розвитком Команди, портфелю проектів та ресурсів чисельність Лабів зростатиме. Діяльність ЦРІ здійснюється без використання бюджетних коштів НаУКМА.

 

 

Асоціація «ІТ України» (в рамках проведення Ukrainian Software Development Forum 4.0 (15.09.2016 р., Київ) http://outsourcingforum.org.ua/

Метою діяльності Асоціації є координація  діяльності учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень для формування в Україні соціально-економічного, технологічного і політичного середовища, що сприяє розвитку індустрії ІТ.

Пріоритетом роботи Асоціації є консолідація зусиль по просуванню конкурентоздатної продукції українських компаній на зовнішні ринки, сприяння розвитку ІТ освіти в Україні, злиття наукового та виробничого потенціалу України для створення програмного забезпечення, що відповідає міжнародним стандартам, активізація зусиль компаній, спрямованих на розвиток інформаційної інфраструктури та інформатизації, що є необхідною передумовою розвитку громадянського суспільства в Україні, зокрема у частині створення ефективної та прозорої структури державного управління із застосуванням ІТ.

 

Громадянська мережа ОПОРА та TechSoup – партнерство в рамках спільного проекту «Apps4Cities/Дані міст» https://danimist.org.ua/ (серпень-грудень 2016 р.)

Громадянська мережа ОПОРА — це неурядова, позапартійна і фінансово незалежна всеукраїнська мережа громадських активістів.

Основні цілі: активізація громадян, щоб вони хотіли та могли впливати на покращення свого середовища, свідомо брали участь у суспільному житті; прозорість, інклюзивність та відкритість публічного врядування, покращення його якості у контексті прийняття рішень органами влади, їх комунікації з громадянами, вироблення політик та надання послуг, доступності даних.

«Єдиний енергооблік» – сервіс, що забезпечує зручний моніторинг та аналітику споживання енергоресурсів з доступом до інформації в режимі онлайн 24/7.

Сервіс дозволяє опрацьовувати відкриті дані із споживання енергії, проаналізувати енерговитрати та зекономити ресурси.

Місія проекту – впровадження електронного обліку енергії, ефективне використання енергоресурсів та їх максимально можлива економія в реаліях українських міст.

Асоціація ОТГ – загальноукраїнське об’єднання місцевого самоврядування є недержавною, неполітичною та некомерційною організацією. Свою діяльність вона засновує на визнаних у Європі підходах,  розвиваючись на базі методології рекомендованої Радою Європи для асоціацій органів місцевого самоврядування і практичного досвіду Шведської асоціації місцевих влад та регіонів (SALAR).

Організація створена  для поширення найкращих практик  сучасного та інноваційного управління громадами, а також захисту їх законних прав та інтересів. Окрім того, вона покликана забезпечити практичне впровадження реформ та позитивних змін в кожній громаді. Усе це завдяки постійному діалогу та співпраці органів місцевого самоврядування з усіма зацікавленими сторонами, що сприяють проведенню реформи місцевого самоврядування, децентралізації та секторальних реформ.

З моменту створення Асоціація вже об’єднала понад 300 нових громад з усіх регіонів України.

Bloqly – компанія, яка впроваджує власно розроблений та сертифікований блокчейн, що врахував всі недоліки конкурентних продуктів й був створений саме для держави, органів місцевого самоврядування й комерційних структур. Рішення на базі блокчейну мають великий impact для суспільства та бізнесу i допомагають поєднати інновації з безпекою даних й високою продуктивністю.

 

 

 

 

 

 

 

Компанія Sweetapp – розробник системи сучасного та зручного поіменного голосування для органів місцевого самоврядування «Єдність». Спеціалізується на розробці програмного забезпечення та системній інтеграції ІТ-обладнання, що дає можливість закупити ПЗ та обладнання в одній компанії. Це дозволяє ефективно та економно використати кошти, а також  гарантує коректне налаштування системи і пристроїв. Має кол-центр з безкоштовною «гарячою» лінією для цілодобової кваліфікованої допомоги й оперативної підтримки клієнтів. Має штат із 120 професійних розробників і велику партнерську мережу по Україні. На ринку ІТ-рішень компанія працює вже 8 років, і за цей час реалізувала більше 130 іноваційних проєктів.

 

 

 

 

 

Компанія «Айкюжн ІТ» спеціалізується на створенні високотехнологічних інформаційно-аналітичних систем для органів виконавчої влади, сфери національної безпеки та оборони, місцевого самоврядування, фінансових установ, великих підприємств і організацій різної форми власності. Серед її продуктів: «Електронний кабінет перевізника», створений для Державної служби України з безпеки на транспорті, «Електронний кабінет для подання та публікації електронних декларацій суддів та кандидатів на посаду судді» для Вищої кваліфікаційної комісії суддів, «Єдине соціальне середовище зайнятості» для Державної служби зайнятості та ін.  Значний інтерес представляє програмний комплекс «LoGo – Local Governance», що автоматизує діяльність органів місцевої влади, робить її прозорішою та ефективнішою.
«Айкюжн ІТ» є однією з провідних вітчизняних IT-компаній і входить до консорціуму Intecracy Group – крупного об’єднання ІТ-компаній на ринку Європи. У команді – професійні програмісти, а також фахівці з керування ризиками, процесами та ресурсами.

 

 

 

 

 

Асоціація малих міст України була створена як активний виразник інтересів сіл, селищ і малих міст України. Початок історії організації ведеться з 1995 року. Асоціації вдалось винести проблеми розвитку малих міст на порядок денний багатьох засідань центральних органів влади, привернути увагу до специфіки малих міст. З 2006 року щорічно проводиться конференція малих міст в м.Українка. Саме тут відбуваються обговорення найнагальніших проблем розвитку малих громад, пошук шляхів їх вирішення. До участі в конференції долучаються депутати Верховної Ради України, керівники центральних органів державної влади, представники громадських та міжнародних організацій. З 2011 року Асоціація малих міст України – громадська організація, яка є асоційованим членом Асоціації міст України та працює спільно з секцією малих міст Асоціації міст України. Асоціація має кілька векторів діяльності, серед яких – розробка інвестиційних проєктів, стратегій економічного розвитку для малих міст, пошук інвесторів для проєктів, допомога у проведенні круглих столів, семінарів, виставок, презентацій та інших подібних івентів, тренінги для представників місцевого самоврядування з актуальних для їх діяльності напрямків та ін.

Підпишіться на розсилку новин